2020-07-06 Har Man GLÖMT 2010 år Riksdags Lag

Hej vi i Sverige undrar var tog? Löftet vägen som att man sa från. Riksdagen och regering att man. Skulle. Funktionshider anpassa landet.

Det Gäller både gamla och nya bygnader. Nu har det gått 10 år sedan. Man sa detta. Men ingen ting har hänt med det gamla byggnaderna utan.

Man bara fokuserar på det nya byggena som blir. Vi undrar naturligt varför. Satsas det inte fullt ut på en gång. Var för ligger man 10 år

Efter ?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-07-06 Skärp Er. Det som har blivit lag Skall man följa.

https://www.facebook.com/groups/Funktionshinders/?multi_permalinks=2673226389618921&notif_id=1594016810443152&notif_t=group_activity

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-07-03 VI MENISKOR SKALL BLI RESPEKTERADE SOM DOM VI ÄR

https://www.facebook.com/groups/Funktionshinders/?multi_permalinks=2670893416518885%2C2670072713267622%2C2668006950140865%2C2668187533456140%2C2667223470219213&notif_id=1593367519697091&notif_t=group_activity&ref=notif

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-21 Låt a-kassan vara och låt Arbetsförmedlingen Tvinga arbetsgivare. att ta i mot. Lönnebidrag

https://www.facebook.com/groups/Funktionshinders/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-21 Förstör inte medborgarnas liv.

https://www.facebook.com/groups/Funktionshinders/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-17 Vi menar allvar Försämra ej. Lagar Som ni har Stiftat

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fassistanskoll.se%2F20200616-Kellstrom-God-Juridik-LSS-lagtext-inte-forsemras.html%3Fcomment%3Dok%26fbclid%3DIwAR0uPke9YTgLA5YxYufL_J_YfPcG5gngyLVpYmXkv6M61vkh6xagi0a0oNs%23comment&h=AT2SRJzs4iAbpJibzP3nD_GjZOSnZ2Li3u3ATS-tR7Q73uDgztubeLS1c0oecDwxiKAaN8m8lwX_RvUHs2HwcG432NUgoPwvn8ZrsEi9yzccO5d6Ub8MwQg4wImi5IsudBeXjViBYzy-aQj3FVh3xY5VmJSWnBIaJoDeBmCZ3d5q-AYN0Dg0e5uATVobSaLtFe_3x_ff8M48O61_1yQHIxodicULxKVpBXsL9iixsyaxhkHIuzCi5LtNG_9gKoVqAi99oZGYVOClVSDriNrEpb2WiP8XuupbVfAP5Vlc3iLkvxZa0egvp4MfBMrivYdbcLHZG5akv3Ux_iwwKj-psi7J8MwTl7waqZEiPHOWyWw_7MOYXRCDAfB2Mo7L7Z9xv7WMTXAiGq39Wm65qPi8kTEnuuNGl1XTllV9TFipswW3S3UEJBG0JO5eD7NmxAXVs6Q0f-m6NdX-1TCdz25T8nNde_-7DwKMk39rKiAXD1xR0-KLwebjbyVmBiLadHkvvxr02Oxp0I-loqsr7wux9V59Vx5Avjl82WovYdzz9tmyHAisw2j2BUtV-O5P4XQULw0jsdVsXDDYv_E7diGD6WRf4ov0yrvBx7gFlDXxsii3Su2YzLaIaGBmnUwXmrzoCydtJ5QweYVUgcLglFqdcuP-zGGNkr96aoyo-9RLoyjs

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-16 ARBETSPLATSER STÄNGER NÄR KRISER KOMMER

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fartikel%2F7496406%3Ffbclid%3DIwAR367bqVgKnWChywG23j5eQKKbzgUvNbLx9RLtXTBg4nWWvKOKbU8SEniR0&h=AT0eEcB52EVCVmbNumbeoIZWASW64qpFFVj0mwDucKUhJzUFMAeIGxRNUDjfOY34FC5a6YMUFB5tRAd8jvbRuQAixGBWch2Hd0va8i3_ZzfKckCgpFlPRDUEKvfugwMYBlsvJZkx6YH7fKnjCve4wou0ofeQq7YVHodUG_G7qcMz38o

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-13 Enligt lag får inte kommuner. SLARVA

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7494429&fbclid=IwAR0bdQ7zvRCI9X7fYgr4RjKF9KR_tKiu_DKWLImXsxpFjPHCQ7myCL_Ydyk

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-13 Sommar pratare med fuktiohinder

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=7242033

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2020-06-08 Grundskolan lär för livet.

https://www.facebook.com/groups/200980210331897/?multi_permalinks=961371087626135&notif_id=1591631321601196&notif_t=group_activity

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar